ДРОБИЛКА ИЛИ СЕКАЧКА ?

За да изберете съответно устройство означение е какво можете да правите с раздробена био-маса, а какво с нарязана био-маса.

БИО-МАСА, ПОЛУЧЕНА ЧРЕЗ РАЗДРОБЯВАНЕ

Вашият зелен оазис представява непресъхващ източник на биомаса, който по-нататък с помощта на Villager дробилка може да се преработва на различни начини. С раздробяването се произвежда биомасас по-едра гранулация, която може да се употребява за прекриване на почвата, за правене на компост и хумус. По този начин се опазва околната среда, а на почвата се връщат необходимите хранителни вещества без употреба на изкуствени торове. Компостът, естествено е органична тор създадена чрез разлагане на органичните вещества по аеробен път. Компостът може да се ползва на всякъде където е необходимо наторяване и да порави структурата на почвата, в овощарството, градинарството, хортикултурата и другите области на приложение.

БИО-МАСА, ПОЛУЧЕНА ЧРЕЗ РЯЗАНЕ

При уреждане и подреждане на градината, всяка година се натрупват клончици, сухи листа, огромни клони и други останки от растения, които Ви пречат, а могат да се използват за енергийни цели.  Villager секачката ще ви помогне да се освободите от натрупаната биомаса, защото чрез раздробяване се намалява обема на биомасата, която по-късно може да се използва за правене на брикте. Брикетите се получават чрез пресоване на сухо раздребнено дърво без добавка на свързващи средства. Брикетите заместват фосилните горива или дървото, те са по-здрави и по-прости за манипулация, а също така при тях е намалено излъчването на газове, а с това и ефекта на стъклената градина.