НАПЪЛНЕТЕ БАТЕРИИТЕ

Както и при манипулирането с други устройства и с пълнителите за батерии, трябва да се придържате към основните правила. Не излагайте пълнителя на сняг или дъжд. Желателно е да имате бутилка с вода и сапун при ръка зарад киселината от батерията в случай на контакт с кожата, а в случай на контакт с очите, спешно повикайте лекар. Носете комплектно защитно оборудване, избягвайте допир с очите докато работите в близост  батерията. При работа с пълнител не носете ръкавици, вериги, часовници и подобни. Пълнителят при работа може да произведе ток и да направи кратко съединение, което може да Ви повреди. Искра в близост до батерията може да предизвика експлозия. Поддържайте клемите чисти и ги предпазвайте от корозия. Никога не ползвайте устройство за пълнене на неизправна батерия или батерия която не може да се напълни. При какъвто и да е течм, контактирайте сервизерите които са подготвени за разрешаване на подобни ситуации.