ПОДГОТВЕТЕ ОТОПЛЕНИЕ НА ВРЕМЕ

Как правилно да складираме цепенки?

  • Разцепете дървото колкото се може на по-малки цепенки, защото по такъв начин увеличавате повърхнината в допира с околния въздух и така ускорявате процеса на сушене,
  • Дървото, по възможност се складира на слънчево място, изложено на вятър и обезателно върху суха подлога,
  • Обезпечете разстояние между дърветата и почвта от най-малко 20 цм за да се попречи на преминаването на влагата от почвата,
  • Никак не складирайте свежи цепенки в затворени, а особено не във влажни помещения
  • След летния период на сушене, дървото се защитава от валежи