Електрически косачки

Входна мощност

Повърхност на косене

Широчина на косене

Диаметър на колелото предно/задно

Тегло

Top