Ръчни пръскачки

Обем на резервоара

Максимално налягане

Максимална температура

Дължина на удължението

Гама

Тегло

Top