Заваръчни апарати

Напрежение

Входна мощност

Изходно напрежение

Работен цикъл

Интензитет на тока

Диаметър на електрода

Диаметър на заваръчната тел

Тегло

Тип заваряване

Видимо пространство

Състояние на яркостта

Тъмнина

Тип на затъмняване

Време на затъмняване

Top